НАКАЗ 11.02.2016 № 49 Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2016  № 49


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 березня 2016 р. 
за № 340/28470

Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення

Відповідно до ч 3 статті 16 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

 «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»;

 «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»;

 «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»;

«Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»;

«Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»;

 «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»;

 «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»;

 «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»;

 «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»;

 «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»;

 «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі»;

 «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі»;

 «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі»;

«Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі».

2. Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком до цього наказу.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

№ 449  «Про затвердження форм звітів щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2005 року за № 1311/11591;

№ 302 «Про затвердження Змін до форм звітів № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» та № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за № 719/12593;

№ 549 «Про затвердження Змін до форм звітів № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» та № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2007 року за № 1152/14419;

№ 228«Про затвердження форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за № 713/12587;

№ 518 «Про затвердження Змін до форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказом ДПА України від 27.04.2006 № 228», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2007 року за № 1065/14332.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
11.02.2016  № 49

Звіт 
про обсяги виробництва та реалізації спирту 
(Форма звіту № 1-РС)

Директор 
Департаменту податкової, 
митної політики та методології 
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
11.02.2016  № 49

     

 


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 березня 2016 р. 
за № 340/28470

ПОРЯДОК 
заповнення  форми звіту № 1-РС«Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

І. Загальні положення

1. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі - Звіт) подають суб’єкти господарювання, які виробляють спирт етиловий ректифікований, біоетанол, спирт етиловий-сирець, спирт етиловий технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт коньячний і плодовий (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції), спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, фракцію головну етилового спирту та/або інший спирт (далі - спирт), незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

4. Інформація подається за кожним місцем виробництва та видами спиртів. Одиниці виміру для спирту - декалітри в перерахунку на безводний спирт (далі - дал б. с.). Інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до форм звіту окремим рядком. Інформація про залишки на кінець звітного місяця вноситься відповідно до акта інвентаризації. Кожен розділ форм звіту оформлюється на окремому аркуші.

5. Головні управління ДФС подають зведений Звіт у розрізі підприємств за кожним місцем виробництва продукції, підсумок - за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

6. Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

ІІ. Порядок заповнення розділу І «Рух спирту»

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код спирту згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

2. У графі 3 зазначається кількість спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця.

3. У графі 4 зазначається кількість спирту, виробленого та переданого в місця його зберігання.

4. У графі 5 зазначається кількість спирту, отриманого від інших суб’єктів господарювання та/або переданого з інших місць провадження діяльності з виробництва такої продукції одного суб’єкта господарювання до місць його зберігання, у тому числі конфіскованого.

5. У графі 6 зазначається загальна кількість реалізованого спирту.

6. У графі 7 зазначається загальна кількість реалізованого спирту на внутрішньому ринку.

7. У графі 8 зазначається загальна кількість реалізованого спирту на експорт.

8. У графі 9 зазначаються втрати спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби тощо.

9. У графі 10 зазначається кількість спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця.

10. У графі 11 надаються пояснення щодо заповнення до граф 5, 9.

ІІІ. Порядок заповнення розділу ІІ «Реалізація спирту»

1. У графі 1 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, у якій зареєстрований споживач спирту, згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470. При експорті спирту проставляється код 28.

2. У графі 2 зазначається найменування споживача спирту, при експорті спирту зазначаються найменування споживача та країна.

3. У графі 3 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання (споживача спирту). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

4. У графі 4 зазначається кількість відвантаженого спирту.

5. У графах 5, 6 зазначаються відповідно вид та код відвантаженого спирту згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

6. У графах 7, 8 зазначаються відповідно вид та код продукції, на виробництво якої отримується спирт, при експорті спирту зазначені графи не заповнюються.

7. У графі 9 надаються необхідні пояснення.

Директор 
Департаменту податкової, 
митної політики та методології 
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк

 


Категория: Бухгалтерский учет | Добавил: Славомира (31.03.2016)
Просмотров: 1955 | Теги: 2016, НАКАЗ 11.02.2016 № 49, порядок заповнення звіту № 1-РС | Рейтинг: 0.0/0